Chinese SFT index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTHORS

Liu Cixin              Chen Qiufan             Tong Enzheng

Ma Boyong          Luo Longxiang          Lao She

Tang Fei              Jeon Sam-hye            Xia Jia

Gu Shi                 Zhang Ran                Chan Koonchung

Hao Jingfan        A. Que

Cheng Jingbo     Liu Xingshi

 

TRANSLATORS

Ken Liu                 Anton Hur

John Chu               Carmen Yiling Yan

Joel Martinsen       Holger Nahm

Nick Stember        Shaoxian Wen

S. Qiouyi Lu         William A. Lyell

Andy Dudak          Xuenting Christine Li

 

PRESSES/MAGAZINES

Clarkesworld

Penguin Books China

 

BOOKS

The Three-Body Problem (Book 1) ( (Liu Cixin)

The Dark Forest (Book 2) (Liu Cixin)

Death’s End (Book 3) (Liu Cixin)

Invisible Planets (ed. Ken Liu)

The Magic Flute of Tianjialin (Tong Enzheng)

Cat Country (Lao She)

The New Noah’s Ark (Liu Xingshi)

Frontier (Xue)

The Last Lover (Xue)

The Fat Years (Koonchung)

China Tidal Wave (Wang)

Atlas: The Archaeology of an Imaginary City (Dung)

The Magic Flute of Tianjialin (Enzheng)

Zero (Fan)

css.php